Duyurular

Check out our Latest News!

Ocak 2021

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde IPARD II Programı Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen...

Aralık 2020

IPARD II Programı 10. Başvuru Çağrı Ön İlanı Yayımlanmıştır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI ÖN İLANI Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2021 yılı Ocak ayı içinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkacaktır. PROGRAMIN KAYNAĞI Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. BAŞVURU YAPILACAK İLLER Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında...

2020 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Başladı

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 yılından itibaren Ajansların...

KGF Doğrudan Kefalet Protokolünde Yapılan Değişiklikler

KOBİ’lerin KOSGEB Destek Programları çerçevesinde sunulmakta olan geri ödemeli desteklere uygun maliyetlerle ve kolaylıkla erişimlerini sağlamak amacıyla Başkanlığımız ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanan "KOSGEB Desteklerinden Yararlanacak KOBİ'lere KGF'nin Doğrudan Kefaleti Protokolü" KOSGEB Destek Programlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle 15 Ekim 2018 tarihinde yenilenerek aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; 1)KGF Kefalet Mektuplarının vadesinin, Protokolün; İşletme ve Toplam Kefalet...

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

 300.000₺ ye kadar geri ödemesiz, 700.000₺'ye kadar geri ödemeli olmak üzre toplam 1.000.000₺'ye kadar destek! Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.   Proje Süresi En az 8 En Fazla 36 Ay (+4) Ay Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL Proje Destek Oranı  %60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek...

İleri Girişimci Destek Programı (Destek Turarları)

TEK UNSURU DESTEK TUTARI Kuruluş Desteği Gerçek kişi işletme 5.000 TL Sermaye şirketi işletme 10.000 TL Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği* Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL, Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL, Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL,   Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği 10.000 TL Performans Desteği** Birinci Performans Dönemi*** - 180-539 gün ise 5.000 TL - 540-1079 gün ise 10.000 TL - 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL İkinci Performans...

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı

KOSGEB Girişimcilik Eğitimini Tamamlayan Girişimciler Program ile KOSGEB girişimcilik eğitimlerini tamamlayan girişimcilerin kurduğu işletmelerin ilk dönemlerinde karşılaşacakları maddi yükü hafifleterek ayakları üzerinde kalmaları amaçlanmaktadır. Girişimcinin kurduğu işletme, başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içinde kurulmuş olmalıdır. Girişimcinin, işletme kuruluş tarihinin 3 yıl öncesinden başvuru tarihine kadar olan sürede başka bir işletmenin hem gerçek kişi olarak sahibi, hem de...

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuruları Başladı

Karacadağ Kalkınma Ajansı, TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yatırım ortamına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin yönlendirilmesi amacıyla 1 Milyon 500 Bin TL bütçeli 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı ilanına çıktı. Fizibilite Desteği, kâr amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine yönelik yaptıkları fizibilitelerin desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu...

Investor Graphic